cikkek

A szó a „dys” görög igekötő (mely hibás funkciót jelent) és a legere (olvasni) latin szó összetételéből származik.

Meixner Ildikó definíciója szerint a „a dyslexia viszonyfogalom: diszharmónia a gyermekkel szembeni jogos elvárások (pl. a gyermek adottságai), az olvasás-írás tanítására szánt idő és gyakorlási mennyiség, valamint az eredmény között.”

A dyslexiásnak mindig van írászavara, dysgraphiája is, mértéke eltérő lehet.

A dyslexiás tünetek nagyon széles skálán mozognak:

  • 1. Az olvasásban és az írásban megmutatkozó tünetek:

- betűtévesztések (vizuális vagy fonetikai hasonlóság alapján), betű- vagy szótagkihagyások (esetleg betoldások), szóroncsok, ismétlések, betűk összeolvasásának súlyos megkésése, a szó olvasásának megtagadása, nagyon lassú olvasási tempó, gyenge szövegértés.

  • 2. A beszéd területén megnyilvánuló tünetek: sokuknál később indul meg a beszéd, gyengébb szókincs.
  • 3. Magatartásban fellépő tünetek: figyelemzavar, fáradékonyság, változó iskolai teljesítmény.
  • 4. Egyéb területek: gyakori a ritmuszavar és a dominanciazavar, nehezen alakul ki a testséma, finommozgások ügyetlenebbek, rossz tájékozódás térben és időben.

icon4Amiben a DysTerem segít!

Komplex tanulási zavar, fejlesztése is komplex feladat. Az idegrendszer számára megterhelő rejtett optikai hibák feltárását a Polatest eljárással végezzük és ha indokolt prizmás szemüveggel korrigáljuk. A gyerekek kevésbé lesznek fáradtak, figyelmüket jobban tudják koncentrálni. Ezt követően javaslom a komplex mozgásterápiát, majd az alulműködő részképességek fejlesztését.

Matematikatanulási zavar, mely megfelelő intelligenciaszint mellett a matematika bármely témakörének tanulásakor rendszeresen ismétlődő eredménytelenségekben, vagy tartósan alacsony szintű teljesítményekben mutatkoznak meg. Önmagához mérten a tanuló kórosan alulteljesít. Már az elemi mennyiségfogalmak kialakításánál megmutatkozik.

Dyscalculia csoportosítása:

  • 1. Grafikus dyscalculia esetén a hibatípusok: vonalvezetés, nagyság, kihagyás, ismétlés, tükörírás, helyiértékzavar, alakfelismerési nehézség, a szöveges feladat leírása és értelmezése a matematika nyelvén hibás.
  • 2. Olvasási dyscalculia estén: számfelcserélés, tükörolvasás, szám hibás elővételezése, kifáradással összefüggő olvasáshibák, szókincs fejletlensége.
  • 3. Emlékezeti dyscalculia: vizuális és auditív emlékezet hibái.
  • 4. Gondolkodási dyscalculia: gyengén fejlett a matematikai elemző- és összehasonlító képesség, elmaradott az ítéletalkotás és a következtetés.

icon4Amiben a DysTerem segít!

Dyscalculia esetén, a gyermek - MÁS TÍPUSÚ MATEMATIKA TANÍTÁST IGÉNYEL!

Az idegrendszeri fejlesztést megalapozó komplex mozgásterápiánkat követően újra felépítjük a számfogalmat, ami a matematika megértésének az alapja, erre épülhetnek a bonyolultabb matematikai összefüggések. A komplex mozgásterápia során havonta egyszer találkozunk, ahol a gyermek mindig új feladatsort kap, ezeket otthon minden nap el kell végeznie.

Tags:

Együtt jelentkezik a dyslexiával.

„Dysgraphiának minősül:

- az olyan írászavar, amely az írás grafomotoros jellemzőinek zavarában nyilvánul meg (betűk felismerhetősége, produkciós képesség, téri elrendezés, központozás, nagy betűk használata)

- az olyan írászavar, amely a fonológiai-nyelvi jellemzők zavarában nyilvánul meg (nyelvtan, mondatszerkezet, helyesírás),

- valamint az előző kettő együttes előfordulása.

Az írászavarokhoz a kisiskoláskort követően szemantikai és fogalmazási problémák társulnak.”

(Csépe Valéria – Gyógypedagógia alapismeretek)

A Dysgraphia jellemzői:

Rossz ceruzafogás, elmarad az írástechnikai szinte az osztálytársaitól (mind színvonalában, mind sebességében), írása gyakran nehezen olvasható.

  •  Betűcsere-, helyettesítés, - fogyasztás, - szaporítás. Sorrendcserék és jelentésváltoztatások. Sok tartalmi hiba.
  •  Gyenge helyesírás.

icon4Amiben a DysTerem segít!

A terápia a dyslexia fejlesztésével párhuzamosan történik. A Polatest látásvizsgálatot követő mozgásterápia után, a foglalkozásokon minden zavart mutató részképességet érintünk. A komplex mozgásterápia során havonta egyszer találkozunk, ahol a gyermek mindig új feladatsort kap, ezeket otthon minden nap el kell végeznie. A részképességek fejlesztése heti legalább alkalommal történik a DysTeremben egyéni foglalkozás keretében.

Tags:
©2018 DysTerem All Rights Reserved. Designed by Pantelics.hu

Please publish modules in offcanvas position.